top of page
Delivering Package

- Drahí rodičia a priatelia našej školy -

" pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane 

Časté otázky pri postupovaní

Ste zamestnanec?

 1. Do 15.2.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane

 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.

 5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:

  Obchodné meno alebo názov:

  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:,

  Právna forma:

  Identifikačné číslo (IČO/SID):

 6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.

 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.

 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

  Obchodné meno alebo názov:

  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:,

  Právna forma:

  Identifikačné číslo (IČO/SID):

 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Ste právnicka osoba?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.

 2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).

 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

  Obchodné meno alebo názov:

  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:,

  Právna forma:

  Identifikačné číslo (IČO/SID):

 4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.

 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

bottom of page