top of page
Delivering Package

- Drahí rodičia a priatelia našej školy -

" pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane 

Ako ďalej?

Takto potvrdené tlačivá láskavo doručte na sekretariát školy, / v prípade zavretej školy môžete tlačivo vhodiť do našej poštovej schránky / . Tlačivo je možné doručiť aj priamo na Daňový úrad.

Rodičia, ktorí sú podnikateľmi, alebo podávajú sami daňové priznanie, môžu vpísať príslušné údaje už priamo na daňovom priznaní. 

Časté otázky pri postupovaní

Ste zamestnanec?

 1. Do 15.2.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane

 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.

 5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:

  Obchodné meno alebo názov:

  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:,

  Právna forma:

  Identifikačné číslo (IČO/SID):

 6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.

 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.

 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

  Obchodné meno alebo názov:

  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:,

  Právna forma:

  Identifikačné číslo (IČO/SID):

 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Ste právnicka osoba?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.

 2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).

 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

  Obchodné meno alebo názov:

  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:,

  Právna forma:

  Identifikačné číslo (IČO/SID):

 4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.

 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

bottom of page