top of page

O nás

302699547_2071403046375545_2147568589234671357_n.jpg

O škole

Súkromná základná umelecká škola pod vedením Dušana Rohaľa funguje už od roku 2005 pod vedením jej zakladateľa Dušana Rohaľa.


Máme za sebou už vyše 15 rokov úspešnej práce. Vystúpenia, koncerty, výstavy... Mali ste a naďalej budete mať možnosť vidieť našich žiakov a našich učiteľov na rôznych vystúpeniach v našej škole, na podujatiach organizovaných mestom, či inými organizáciami, na súťažiach, na vernisážach výstav . Našimi najväčšími projektmi je vianočný a jarný program, ktoré organizujeme pre žiakov materských a základných škôl a pre širokú verejnosť.


Žiaci pracujú pod vedením kvalifikovaných učiteľov, v príjemnej atmosfére .


V hudobnom odbore vyučujeme hru na klavíri, keyboarde, husliach, gitare, cimbale, zobcovej flaute, bicích nástrojoch a spev.


Na tanečnom odbore sa venujeme klasickému tancu, modernému, spoločenskému, ľudovému a kreatívnemu.


Na výtvarnom odbore žiaci kreslia, maľujú, modelujú, venujú sa dekoratívnym činnostiam, výrobe keramiky, ale aj počítačovej grafike, či fotografii.


Na literárno-dramatickom odbore sa s deťmi venujeme tvorivej dramatike, prednesu, konferovaniu, tvorbe krátkych divadelných útvarov .

bottom of page